Opinie D-TV: 2016, het jaar dat de betutteling een halt wordt toegeroepen.

Posted on 31 december 2015


Elke avond denk ik even aan Jacqueline Cramer, onze voormalige minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Dankzij haar hebben we al vele jaren een verbod op gloeilampen en als ik ’s avonds de lampen in onze slaapkamer aanmaak en de spaarlampen tergend langzaam beginne te branden denk ik altijd even terug aan het kleurloze ministerschap van deze mevrouw wat weinig meer opleverde dan wat groene symboolpolitiek waarvan het gloeilampverbod een prachtig voorbeeld is. Vanaf 1 januari 2016 is het verbod ook Europees van kracht, we waren met mevrouw Cramer jarenlang de gekke Henkie van Europa, vanaf nu zijn we het allemaal want – blijkt nu – door de spaarlamp laten de mensen meestal het licht wat makkelijker en langer branden…

Dit verbod is een van de vele voorbeelden van zinloze betutteling. Ander voorbeeld afgelopen week was het idee van een kamerlid van de Christen Unie om speelgoedballonnen te verbieden. Dankzij de sociale media werd dit luchtballonnetje meteen gepareerd met een foto van een Christen Unionist die tijdens een verkiezingscampagne – jawel – ballonnen uitdeelde aan kleine kinderen. Mooi om te zien dat een ballonnetje niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk kan worden opgelaten.

Ook is het vanaf nieuwjaarsdag verboden voor winkeliers om nog gratis plastic tassen mee te geven aan klanten. Een waanzinnig plan: door de tas in rekening te brengen en voor hetzelfde bedrag korting te geven omzeil je dit meteen. Andere optie: een cent in rekening brengen. En al moet men betalen weerhoudt dat een kwaadwillende klant er niet van om de tas ergens waar het niet hoort te deponeren. Wat er ook aan zit te komen is een vuurwerkverbod aangezien mensen zich er maar liefst een dag per aan moeten ergeren. En wat te denken van het verbod op wilde dieren in het circus met als gevolg dat de dieren nu in het buitenland optreden…

Via allerlei verboden en subsidies worden we door de wetgevers in Den Haag en uiteraard ook Brussel in een steeds strakker keurslijf geperst en onderworpen aan symboolpolitiek. En bleef het maar bij de wetgever. Steeds vaker zie je dat andere instanties zoals scholen en werkgevers zich gaan bemoeien met de levensstijl van ouders en werknemers. Schoolkinderen mogen alleen maar ‘gezonde’ dingen meenemen als traktatie of pauzehap en dat mag vooral niet verpakt zijn in karton of plastic. Werknemers mogen in de kantine alleen maar kiezen uit gezond eten, als ze willen roken wordt dat soms helemaal onmogelijk gemaakt en als ze aan de dikke kant zijn worden ze ter verantwoording geroepen ‘vanuit preventieoogpunt’.

Politici, vooral die ter linkerzijde, hebben het idee dat ze met hun beleid de wereld en haar bewoners dienen te verbeteren en dat ze daar ook toe in staat zijn. Dat eerste is een nobel streven, het tweede een waanbeeld, de enige die dat kan is de mens zelf. Op het moment dat iemand zelf inziet wat goed voor hem is gaat hij of zij dat ook met volle overtuiging doen, wordt het opgelegd dan gebeurt het met tegenzin en liefst niet. In ons land worden door diezelfde politici – terecht – jaarlijks miljarden besteed aan het uitstekende onderwijs dat ons burgers prima voorbereid op onze rol in samenleving. Daarnaast hebben we vrije media die ons voorlichten en de overheid die daar nog een schepje bovenop doet. Resultaat is een bevolking die in de regel goed in staat is om zelf te bepalen wat goed voor hen is en daarna te handelen. De groeiende betutteling staat daar haaks op en heeft juist een averechts effect. Daarom wens ik u als lezer het allerbeste voor 2016: veel gezondheid, geluk, vrede maar ook veel vrijheid en democratie. waarin een einde komt aan de groeiende bedilzucht en betutteling. Dan kunnen we laten zien dat we als Nederlanders voldoende verantwoordelijkheidsgevoel hebben om te kunnen bepalen wat goed voor onszelf, onze kinderen en onze leefomgeving is.

Advertenties